Tất cả bài viết

40 tiêu chí lựa chọn sản phẩm

1. Sản phẩm độc lạ: Khách hàng họ mua để sướng (thời trang đẹp, điện thoại, giải trí,...) hoặc mua để thoát khỏi nổi khổ đau...