Marketing 0 đồng - Có hay ko?

Đây là bài chia sẻ của anh Lê Anh Tuấn. Mọi người có thể tham gia group Tăng Trưởng Thực Chiến để đọc thêm các bài viết tương tự nhé.

Xây dựng thương hiệu cá nhân: Trong thời MXH lên ngôi thì người ta mua hàng vì tin người  bán hơn là tin quảng cáo. Các kênh để xây cũng sẵn sàng: facebook, tiktok, insta, youtube…

Điển hình thành công: Các thầy bán khoá học, nhóm đầu tư tài chính, agent BĐS, agent bảo hiểm...ai cần hiểu về các xây thương hiệu cá nhân thì mua video record của mình 

( Nhắn Hue Dang)