Recap Workshop: "Giảm giá bao nhiêu là hợp lý? Giảm sập sàn mà vẫn đảm bảo lợi nhuận?"

Đây là bài viết recap lại Workshop ngày 19/3 của chị Cao Ánh Tuyết và anh Nguyễn Thanh Tuấn về chủ đề “Duyệt listing giá promotion vẫn đảm bảo KPI lợi nhuận”

Sau đây là chia sẻ của chị Tuyết:

Nếu sản phẩm chưa hòa vốn thì những chương trình Marketing phải phù hợp để đảm bảo được những điểm hòa vốn. Như mình tư vấn thì những doanh nghiệp SME khá lỏng lẻo trong việc xác định những điểm hòa vốn, thường mọi người chỉ quan tâm đến doanh thu hơn là điểm hòa vốn. Còn đối với bên mình thì sẽ xác định luôn điểm hòa vốn trên từng sản phẩm đó, một khi sản phẩm đó đã hòa vốn rồi thì có thể sale sâu hơn rất nhiều.

Ví dụ: Marketing đề xuất có thể sale từ 50-70% đối với những ngành Mega, thì những sản phẩm trong những list sale 50-70% đó mình chỉ nên duyệt những sản phẩm đã đạt được điểm hòa vốn rồi, vì khi mình đạt được điểm hòa vốn rồi thì những doanh thu phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận tại lợi nhuận chứ không còn là doanh thu phải thu vào thêm chi phí nữa

Việc cần làm để có thể ra được file Listing mức giá sale theo từng promotion

Về vấn đề promotion

Thứ nhất, mọi người sẽ offer mình là giảm tất cả sản phẩm, mà hiện tại số lượng hàng sản phẩm bên mình là hàng ngàn sản phẩm, trạng thái tiêu thụ khác nhau, vậy tại sao mình lại giảm cùng 1 mức giá

Thứ hai, tại sao bạn giảm mẫu đó 10% mà mẫu kia lại giảm 50%, hầu hết mọi người không trả lời được các câu hỏi như vậy, nên mức phần trăm giảm giá đang dựa trên cảm tính của Marketer khá nhiều

Vậy mình đã làm ra 1 mô hình phễu như sau

Giá sản phẩm sẽ được chia theo từng Level 

  • Mức giá giảm là mức giá thấp nhất đối với chương trình đó

  • Marketing có thể sử dụng % chiết khấu = Giá trị chiết khấu để tạo chương trình promotion

Một vài chỉ số cần lưu ý như: 

  • Số lượng hòa vốn theo từng mã hàng

  • Định biên tiêu thụ để phân loại trạng thái

  • Thời gian tiêu thụ sản phẩm

  • Tồn kho

Đây là một mô hình mối tương quan giữa chi phí, doanh thu và lợi nhuận

Trong đó:

Biến phí là khi một đồng doanh thu được bán ra, sẽ có phần trăm biến đổi theo chi phí

Đây là bảng phân tích và xác định phương án

Đối với 1 sản phẩm với giá bán bình quân là 500 nghìn 1 cái thì đây là những listing giả định cho những phương án khi duyệt 1 promotion

Và đây là dự toán lợi nhuận tháng

← Bài trước Bài sau →