Giới hạn của SME

Bài viết của anh Lê Anh Tuấn chia sẻ về giới hạn của SME, mọi người có thể tham gia vào group Growth Mastermind - Nơi chia sẻ kiến thức, Casestudy về Tăng trưởng các ngành, ONline & Startup để đọc thêm các bài viết về chủ đề này.

Tránh những điều này có thể scale up

----

Dù là SME hay Startup thì đích đến vẫn là lợi nhuận. Vì thế dù bạn có vẽ ra Vision hay Dream ghê gớm thế nào đi chăng nữa thì câu hỏi vẫn luôn là: Kiếm được bao nhiêu tiền trong X năm?

1: Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận thì câu trả lời là

Tiền kiếm được (E) =  lợi nhuận trung bình (P) nhân X

2: Nếu biết cách xây dựng Brand thì

Tiền kiếm được (E) =  lợi nhuận trung bình (P) nhân X + Giá trị Thương hiệu (B)

3: Nếu biết đầu tư tài chính thì

Tiền kiếm được (E) =  lợi nhuận trung bình (P) nhân X + Giá trị Thương hiệu (B) + lợi nhuận tài chính 👍

....