OpenAI giới thiệu model mới GPT-4-Turbo

OpenAI giới thiệu model mới GPT-4-Turbo tốt hơn và rẻ hơn hiện nay, tiết lộ về GPT Store chia sẻ doanh thu với app developer

Model mới: GPT-4-Turbo, nhận vào được prompt lớn hơn (khoảng 300 trang lận) trong khi giá thì rẻ hơn GPT-4 hiện nay.

GPT-4 Turbo 128K giờ chỉ $0.01 / input token và $0.03 cho output token. Model mới sẽ follow chỉ dẫn chính xác hơn khi cần output ra một định dạng nhất định (JSON, XML...).

Ngoài GPT-4-Turbo, còn có gpt-4-vision-preview, model này sẽ chấp nhận hình ảnh làm đầu vào khi gọi Chat Completion API, để nó đọc và hiểu hình ảnh. Ứng dụng vào những thứ như tạo caption cho ảnh, mô tả ảnh...

Thêm Assistants API để developer có thể build được chatbot và tích hợp vào app của mình. Có thêm 1 khái niệm gọi là "thread" để giữ context của hội thoại dài hơn, chứ không chỉ append các đoạn chat vào API như trước nữa.

OpenAI cũng ra mắt GPT Store, một kho ứng dụng build dựa trên các model GPT. Một số developer được xác minh sẽ có thể upload app của mình lên đây, được xếp hạng và chia sẻ doanh thu với OpenAI.

"Cuối tháng này, chúng tôi sẽ ra mắt GPT Store, với sự sáng tạo của các nhà xây dựng đã được xác minh. Khi vào cửa hàng, GPT sẽ có thể được tìm kiếm và có thể leo lên bảng xếp hạng. Chúng tôi cũng sẽ chú ý đến những GPT hữu ích và thú vị nhất mà chúng tôi gặp ở các danh mục như năng suất, giáo dục và “chỉ để giải trí”. Trong những tháng tới, bạn cũng sẽ có thể kiếm tiền dựa trên số lượng người đang sử dụng GPT của mình."

Thêm API để chuyển text thành giọng nói (text-to-speech)

Sắp tới sẽ cho phép fine-tuning GPT-4, trước đây áp dụng cho GPT-3.5-Turbo thôi. Như vậy bạn có thể tạo ra 1 bản GPT-4 của riêng mình, train bổ sung bằng dataset của chính mình để phù hợp với các use case của riêng bạn.

[Nóng] Sẽ có hàng triệu GPTs Bot cá nhân chuẩn bị đổ bộ, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền

Để dễ hiểu nhất, mình lấy so sánh hiện nay có một số nền tảng như App Store, Shopify App giúp người khác kiếm tiềm bằng cách bán App, bán Plugins. Việt Nam thì có Haravan có thể bán App tương tự.

Đây là số lượng app và doanh thu:

Shopify Apps: 33,000 apps, $561M doanh thu

App Store: 1.8M apps, $910B doanh thu 

ChatGPT Store: 0 "agents", $0 revenue (tạm thời chưa ra mắt)

Như vậy, Open AI cũng làm Platform tương tự, nhưng là dành cho Bot AI có thể thực thi mọi loại nhiệm vụ phức tạp.

Bot tư phân tích tài chính/

Bot tư vấn luật/

Bot tư vấn nhân sự/

Bot tư vấn tình cảm

Bot tư vấn kinh doanh/

Bot vẽ biểu đồ, đồ họa, baner/poster các kiểu

Bot dạy nấu ăn/

Bot ôn thi đại học

Bot tâm sự đêm khuya...

Miễn sau con Bot này bạn chứng minh nó hiệu quả, bạn nạp thông tin, cấu hình nó chạy tốt cho nhóm khách hàng mục tiêu nào đó, thì bạn có thể bán kiếm tiền.

Nó là công thức riêng của bạn mà người khác không thể biết được, sử dụng kỹ thuật Prompt và nạp dữ liệu mình sẽ chia sẻ sau.

Bạn có thể tạo Bot cá nhân, sau đó listing lên nền tảng Bot Store của Open AI, bán con Bot này cho hàng ngàn người có nhu cầu ngoài kia.

Đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi sự phát triển của AI, thời đại AI bây giờ chỉ cần có ý tưởng, mọi công nghệ sẵn sàng... 

Bạn muốn có một con Bot giúp bạn làm gì, hãy để lại ý kiến nhé!

← Bài trước Bài sau →