Cách xác định chuỗi email tự động phù hợp với doanh nghiệp của bạn

2 cách tư duy sau giúp bạn xác định: các chuỗi email tự động nào sẽ mang lại những kết quả thực sự có giá trị với Doanh nghiệp của mình!

CÁCH 1 - TƯ DUY THEO CUSTOMER LIFECYCLE STAGE

 

Giả thiết rằng mỗi khách hàng đều sẽ trải qua các giai đoạn tương tự nhau với 1 thương hiệu, và với khách hàng ở mỗi giai đoạn, bạn lại muốn họ thực hiện 1 (số) hành động để chuyển tiếp qua stage sau gắn bó hơn với thương hiệu.

Bạn có thể xây dựng những chuỗi email tự động để tương tác với khách hàng ở từng stage, và gợi ý họ chuyển tiếp đến các stage gắn bó hơn.

Ví dụ:

  • Customer Lifecycle của các Doanh nghiệp Retail (B2C) có thể bao gồm các stage: Non-customer → First-time Customer → Repeat/Loyal Customer → Inactive/Churn Customer
  • Customer Lifecycle hoặc các Doanh nghiệp B2B bao gồm: Reach → Acquisition → Conversion → Retention → Loyalty

Bạn có thể dựa trên các thông tin về khách hàng như: số lần hoặc lần cuối mua hàng để xác định stage của từng khách hàng và dựa vào đó setup những chuỗi email tự động gửi ra tương ứng, với mục tiêu là tối đa số lượng khách hàng ở stage Loyal Customer.

Ví dụ:

  • Welcome New Flow chuyển đổi Non-customer thành First-time Customer

  • Reactivation Flow giữ chân Inactive Customer thành Active Customer, ...

⇒ TO DO:

  • Xác định những stage trong Customer Lifecycle của doanh nghiệp mình

  • Những key actions cần làm ở mỗi giai đoạn

CÁCH 2 - TƯ DUY THEO CONVERSION FUNNEL

 

Từ cách 1, bạn có thể đã xác định được những key actions ở mỗi stage. Tuỳ doanh nghiệp mà những key actions (hay key conversions) này sẽ khác nhau, có thể là: register account, make a referral, viết review, ..

Tuy nhiên, sau khi được gợi ý từ những chuỗi email từ cách (1), trong quá trình thực hiện những actions, khách hàng có thể “drop" và bỏ dở giữa chừng vì rất nhiều lý do khác nhau.

Bạn có thể xây dựng các chuỗi email tự động để nhắc nhở và hướng dẫn khách hàng hoàn thành những actions này, tuỳ vào bước mà họ drop - từ đó, tăng CR% của các key actions/conversions.

Ví dụ: 

B2C:

  • Browse Abandonment Flow nhắc nhở và mang trở lại những người dùng drop ở trang product mà không thêm sản phẩm vào giỏ

  • Cart Abandonment Flow nhắc nhở và mang trở lại những người dùng drop ở trang cart mà không hoàn thành đơn hàng, …

B2B:

  • Awareness flow: gửi mail giới thiệu Doanh nghiệp, showcase proposal, credential,...

  • Interest flow: giới thiệu chính sách khuyến mãi, trial, demo….

Nguồn: Tùng Lê

 
← Bài trước Bài sau →