Ứng dụng mô hình BPM vào quy trình kinh doanh

Mô hình BPM là một công cụ hữu ích để mô tả, phân tích và cải thiện các quy trình kinh doanh. Mô hình BPM bao gồm các thành phần chính sau:

 • Khoanh vùng mục tiêu và hoạt động của quy trình nội bộ: Bước đầu tiên trong việc mô hình hóa BPM là xác định mục tiêu và phạm vi của quy trình. Điều này bao gồm việc xác định các đầu vào, đầu ra và các hoạt động chính của quy trình.
 • Thu thập và xử lý thông tin: Sau khi đã xác định mục tiêu và phạm vi của quy trình, bước tiếp theo là thu thập và xử lý thông tin về quy trình. Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu về hiệu suất quy trình, phản hồi của khách hàng và các yêu cầu quy định.
 • Liên kết luồng vận hành: Bước tiếp theo là liên kết các hoạt động của quy trình thành một luồng logic. Điều này sẽ giúp bạn hình dung cách thức hoạt động của quy trình và xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn.
 • Xác định tiêu chí bắt buộc: Sau khi đã liên kết các hoạt động của quy trình, bước tiếp theo là xác định các tiêu chí bắt buộc mà quy trình phải đáp ứng. Các tiêu chí này có thể bao gồm các yêu cầu về hiệu suất, chất lượng và tuân thủ.
 • Thiết lập và giám sát: Sau khi đã xác định các tiêu chí bắt buộc, bước tiếp theo là thiết lập các hệ thống để giám sát hiệu suất của quy trình. Điều này sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • Tối ưu và cải thiện: Bước cuối cùng trong việc mô hình hóa BPM là tối ưu hóa và cải thiện quy trình. Điều này có thể bao gồm việc loại bỏ các hoạt động không cần thiết, tự động hóa các nhiệm vụ và cải thiện luồng công việc.

Tác dụng của mô hình BPM

Mô hình BPM có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao năng suất làm việc: Mô hình BPM có thể giúp doanh nghiệp xác định và loại bỏ các quy trình không hiệu quả, từ đó giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.
 • Tiết kiệm chi phí hoạt động: Mô hình BPM có thể giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội để giảm chi phí, chẳng hạn như bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ và loại bỏ các hoạt động không cần thiết.
 • Giảm thiểu rủi ro: Mô hình BPM có thể giúp doanh nghiệp xác định và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến quy trình kinh doanh.
 • Đề ra những bước tiến đột phá: Mô hình BPM có thể giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội để cải thiện quy trình kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Ví dụ về mô hình BPM

Dưới đây là một ví dụ về mô hình BPM cho quy trình xử lý đơn hàng:

Bước 1: Khoanh vùng mục tiêu và hoạt động của quy trình nội bộ

 • Mục tiêu: Xử lý đơn hàng của khách hàng một cách hiệu quả và chính xác.
 • Hoạt động:
  • Nhận đơn hàng
  • Xác minh đơn hàng
  • Xử lý thanh toán
  • Giao hàng
  • Hỗ trợ khách hàng

Bước 2: Thu thập và xử lý thông tin

 • Dữ liệu về hiệu suất quy trình: Thời gian xử lý đơn hàng trung bình, tỷ lệ lỗi, tỷ lệ hài lòng của khách hàng.
 • Phản hồi của khách hàng: Khảo sát, đánh giá, v.v.
 • Yêu cầu quy định: Luật bảo vệ người tiêu dùng, luật thuế, v.v.

Bước 3: Liên kết luồng vận hành

Bước 4: Xác định tiêu chí bắt buộc

 • Xử lý đơn hàng trong vòng 24 giờ.
 • Tỷ lệ lỗi dưới 1%.
 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng trên 90%.

Bước 5: Thiết lập và giám sát

 • Thiết lập các hệ thống để theo dõi hiệu suất của quy trình.
 • Phân tích dữ liệu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Thực hiện các thay đổi cần thiết để cải thiện hiệu suất của quy trình.

Bước 6: Tối ưu và cải thiện

 • Loại bỏ các hoạt động không cần thiết.
 • Tự động hóa các nhiệm vụ.
 • Cải thiện luồng công việc.

Kết luận:

Mô hình BPM là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất làm việc.

Ngoài ra, mô hình BPM còn có thể giúp các doanh nghiệp:

 • Cải thiện giao tiếp và hợp tác giữa các bộ phận
 • Tăng cường tính minh bạch trong quy trình
 • Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh

Do đó, việc áp dụng mô hình BPM là một quyết định sáng suốt cho các doanh nghiệp muốn cải thiện hiệu quả hoạt động và đạt được thành công.

Lưu ý:

Mô hình BPM chỉ là một công cụ. Để thành công, các doanh nghiệp cần phải cam kết thực hiện các thay đổi cần thiết để cải thiện quy trình của mình.

Có nhiều loại mô hình BPM khác nhau. Các doanh nghiệp cần chọn loại mô hình phù hợp với nhu cầu của mình.

← Bài trước Bài sau →