Recap Webinar: “TUYỆT CHIÊU VIẾT CONTENT VÍT ADS KHIẾN CHỐT ĐƠN TRONG VÒNG 6s” do Nguyễn Tố Uyên - Founder COLL SHOP chia sẻ

Mọi người có thể tham gia vào group DIGECOM- TỰ HỌC DIGITAL ECOMMERCE, Tăng Trưởng Thực Chiến để theo dõi nhiều bài viết về chủ đề này hơn nhé.

Trong Webinar ngày 28/7, chị Uyên chia sẻ tuyệt chiêu viết content " thỏa mãn số đông khách hàng” dựa trên THẦN SỐ HỌC. Cùng đọc bài viết dưới đây nhé.

Cấu trúc viết 1 bài quảng cáo

Gồm 4 phần:

  1. Tiêu đề
  2. Diễn giải
  3. Cam kết/ Đảm bảo
  4. Thông tin shop

Những tiêu đề thu hút khách hàng