Nghiên cứu thị trường, Wireframe, Thiết kế - Phần 3

Nghiên cứu thị trường

Vì vậy, bây giờ chúng tôi hiểu rằng một ý tưởng hay có nghĩa là một cái nhìn từ trên cao (bird eye’s view) về mê cung ý tưởng và tư duy thực thi có nghĩa là nhanh chóng điều hướng trong mê cung ý tưởng. Chúng ta cũng xem quy mô thị trường như thế nào không chỉ thúc đẩy mức độ liên quan của công ty mà còn kiểm soát các thông số cơ bản như số lượng tiền có thể được huy động và do đó số lượng nhân viên nên có.

Công cụ nghiên cứu thị trường

Bây giờ chúng ta hãy đi vào các nội dung cụ thể và nói về các công cụ để nghiên cứu thị trường. Giả sử rằng bạn đã xác định được một thị trường có thể có và muốn đi sâu vào. Ví dụ: giả sử giả thuyết của bạn dựa trên những câu chuyện tin tức gần đây là đồng đô la Mỹ cuối cùng sẽ được thay thế bằng Nhân dân tệ của Trung Quốc là tiền tệ dự trữ của thế giới và bạn tin rằng một dịch vụ sẽ tạo ra mọi người dễ dàng chuyển tài khoản ngân hàng của họ từ USD sang RMB sẽ có giá trị hơn. Làm cách nào để bạn xác thực giả thuyết này?

1. Trước tiên, bạn muốn có một số tin tức hoặc bài nghiên cứu để thiết lập khung tổng thể; đây sẽ là những phần hiển thị trong bất kỳ quảng cáo chiêu hàng nào cho các nhà đầu tư. Truy cập Google Books để tìm hiểu lịch sử và đọc hồ sơ SEC và Wikipedia có thể cực kỳ hữu ích.

2. Tiếp theo, bạn muốn thực hiện ước tính quy mô thị trường trên mặt sau của phong bì, Google mỗi khi cần thiết cho bất kỳ thống kê nào.

3. Sau đó, bạn muốn xác thực thêm thị trường này bằng một số công cụ hiện đại, bao gồm Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google và Công cụ dành cho nhà quảng cáo của Facebook.

 

4. Nếu điều đó chứng tỏ có hiệu quả, bạn nên phát triển một trang đích đơn giản bằng cách sử dụng một dịch vụ như Launchrock, ảnh từ iStockphoto và các biểu tượng từ iconfinder. Bạn cũng có thể muốn để đọc về một số SEO cơ bản. Chúng ta chủ yếu sẽ tập trung vào chiến dịch cộng đồng, nhưng Launchrock có thể là một bổ sung cho cách tiếp cận đó. Nếu người dùng của bạn cần xem các luồng để hiểu sản phẩm, bạn sẽ muốn tạo một số wireframes (xem Hình 10).

Bài viết liên quan: Nghiên Cứu Thị Trường, Wireframe, Thiết Kế - Phần 1

5. Cuối cùng, bạn muốn phân bổ một ngân sách Google Adwords hoặc Facebook Ads nhỏ để thử nghiệm ngoài thị trường và xem bạn nhận được bao nhiêu chuyển đổi.

 

Khái niệm tổng thể ở đây là xác định rằng thị trường tồn tại trước khi xây dựng cái gọi là sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP). Quá trình này liên quan đến một số ý tưởng từ trường học khởi nghiệp tinh gọn. Giờ đây, những ý tưởng từ trường học này có thể bị đưa đi quá xa. . . như Henry Ford nổi tiếng lưu ý, nếu ông hỏi khách hàng của mình họ muốn gì, họ sẽ hỏi cho một con ngựa nhanh hơn. Nhưng hầu hết những người mới bắt đầu không gặp nguy hiểm khi nói chuyện với quá nhiều khách hàng.

Bài viết liên quan: Nghiên Cứu Thị Trường, Wireframe, Thiết Kế - Phần 2

Khuôn khổ để xác định các cấp sản phẩm

Khi bạn đã có thị trường tổng thể mà bạn đang nhắm mục tiêu, bạn sẽ cần đưa ra ý tưởng sản phẩm. Bây giờ, hãy gọi đó là khoảnh khắc của bạn về cái nhìn sâu sắc và sự sáng tạo. Nếu bạn có cái đó.

Tuy nhiên, ý tưởng sản phẩm, bạn xây dựng các tính năng theo thứ tự nào? Đầu tiên, hãy đọc về phân cấp sản phẩm và xu hướng trên Kickstarter. Các mức giá kinh nghiệm trong bài đăng này là một khởi đầu tốt, nhưng chúng ta có thể bổ sung điều này với một chút lý thuyết.

Ý tưởng cơ bản là nghiên cứu thị trường cuối cùng là một bảng có 7 tỷ hàng (một cho mỗi người), N cột về thuộc tính của họ (ví dụ: vị trí, nghề nghiệp) và K cột (một cho mỗi phiên bản sản phẩm), với mỗi mục nhập đưa ra số tiền mà người đó sẽ trả cho những đặc trưng. Tất nhiên, bây giờ bạn sẽ không thể lấy mẫu tất cả 7 tỷ, nhưng bạn có thể lấy mẫu một vài hàng trăm (ví dụ: với Khảo sát Nghiên cứu Người tiêu dùng của Google hoặc các trang đích Launchrock) và điều này cung cấp cho bạn một khuôn khổ khái niệm về cách thiết lập các cấp sản phẩm của bạn.

Tiếp tục với ví dụ khái niệm, CEO với PersonID 3 (tức là Người thứ 3 trong số 7 tỷ người) muốn sản phẩm của bạn nhiều đến mức họ sẽ trả tới $ 1000 cho phiên bản 1 với các tính năng 1 và 2. Đại đa số mọi người sẽ trả $ 0 cho dù bạn thêm bao nhiêu tính năng. Biểu đồ trên các cột này cung cấp phạm vi định giá mà thị trường sẽ chấp nhận và cho phép bạn ước tính số doanh thu bạn sẽ thực hiện trên mỗi phiên bản (xem cụ thể Spolsky về phân khúc giá). Đặc biệt, bạn muốn xác nhận rằng bạn sẽ kiếm đủ tiền trên phiên bản 1 để trả cho phiên bản 2. Nếu không phải như vậy, bạn nên sắp xếp lại thứ tự của các tính năng cho đến khi nó đúng, ít nhất là trên giấy tờ.

Nếu bạn đang cân nhắc nghiêm túc việc bắt đầu kinh doanh, hãy trả 250 đô la cho một khảo sát nhân khẩu học nhắm mục tiêu với 500 câu trả lời sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn thế xét về chi tiêu thời gian/năng lượng lâu dài, ít nhất là nếu bạn ở Hoa Kỳ. Thậm chí chi 1000 đô la để nghiêm túc đánh giá bốn ý tưởng sẽ rất xứng đáng về mặt tiết kiệm thời gian / năng lượng (mặc dù bạn nên thực hiện một cuộc khảo sát và xem xét kết quả trước khi bạn cam kết làm thêm).

Nếu bạn thực sự không thể đủ khả năng chi trả, hãy hỏi 10-20 người bạn của bạn xem họ sẽ trả bao nhiêu cho phiên bản sản phẩm khác của bạn, hoặc chạy một cuộc thăm dò trên Facebook. Bạn sẽ tìm thấy phản hồi sớm về giá cả và tính năng - thậm chí phản hồi thiên vị - vượt trội hơn rất nhiều so với không có gì cả.

Nguồn: Hung Dang dịch từ bài Market Research, Wireframing, and Design của Balaji S. Srinivasan

 

← Bài trước Bài sau →