Hoạch định tài chính cho người khởi nghiệp

Bạn startup doanh nghiệp nhưng lại không biết quản trị tài chính sao cho hiệu quả, bán được rất nhiều hàng nhưng lại không có lời, thậm chí là lỗ hay đang mong muốn thiết lập tài chính cho công ty của mình. Nếu bạn đang có những băn khoăn như thế thì hãy đọc ngay bài viết này nhé:

Làm thế nào thiết lập tài chính cho mình?

Bắt đầu cái mà chúng ta cho là quan trọng rồi sau đó làm để đạt được mục tiêu của mình rồi sau đó điều chỉnh

Phải thiết lập mục tiêu -> theo dõi mục tiêu -> điều chỉnh mục tiêu dần dần

Phác thảo kế hoạch tài chính khởi nghiệp cơ bản

  • Xây dựng các thông số cho từng dự án
  • Kế hoạch doanh thu – công nợ cho dự án
  • Kế hoạch đầu tư – phân bổ dòng tiền cho dự án
  • Nhu cần vốn lưu động cho dự án
  • Nhu cầu chi phí hoạt động cho dự án
  • Tính toán kết quản kinh doanh cho dự án

Lưu ý: nếu bạn muốn quản lý tài chính mà không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ hiểu biết của bạn. Cái quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta quan trọng cái gì. 

Kế hoạch làm chủ dòng tiền trong 2 năm 

Dòng tiền của chủ doanh nghiệp SME= dòng tiền cho cá nhân + dòng tiền cho doanh nghiệp

- Cá nhân: tính toán dòng tiền đảm bảo nhu cầu cá nhân (và gia đình trong 2 năm)

- Doanh nghiệp: Tính toán dòng tiền cho doanh nghiệp (trong 2 năm)

- Làm chủ con số 90 ngày (2 năm= 90 x 4 x 2)