Doanh nghiệp Việt Nam đang áp dụng quan điểm quản trị Marketing nào?

Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều nhóm khác nhau, nên câu hỏi "chủ yếu theo quan điểm quản trị nào" thì mình nghĩ không trả lời được, và cũng không ai hiện có đủ bằng chứng, căn cứ để trả lời.

Tuy nhiên, có thể chia một số nhóm doanh nghiệp như sau:

1. Nhóm doanh nghiệp đi lên từ nghề, chủ doanh nghiệp là người có kinh nghiệm ở 1 nghề nào đó và xây dựng doanh nghiệp đi lên --> Nhóm này thường theo quan điểm Marketing Sản phẩm, tìm mọi cách nâng cao chất lượng sản phẩm. Năng lực vượt trội tập trung ở năng lực sản xuất sản phẩm có chất lượng cao. Nhóm này lại thường yếu về năng lực thấu hiểu thị trường, bán hàng và marketing.

2. Nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh trong 5 năm gần đây (đặc biệt là mô hình KDOL)

Nhóm này thiên về Quan điểm Marketing tiếp thị, hướng về nhu cầu thị trường, khách hàng, đáp ứng nhanh. Năng lực vượt trội ở quảng cáo, logistic, linh hoạt theo trào lưu thị trường. Điểm yếu cốt tử là năng lực chiến lược bền vững.

3. Nhóm doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp nặng, nhà máy quy mô vừa: Marketing sản xuất, tập trung tối ưu chi phí. Nhóm này có năng lực mạnh ở quy trình, công nghệ hoặc sản phẩm, nhưng yếu về năng lực marketing, phân tích sâu nhu cầu khách hàng.

4. Nhóm doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp là các bạn trẻ đã từng du học nước ngoài, có cha mẹ đã là các chủ doanh nghiệp thành công hoặc nhóm khởi nghiệp trong các ngành nghề truyền thống địa phương: Có xu hướng lựa chọn Marketing Xã hội. Nhóm này năng lực mạnh nhất là phương pháp luận khoa học, quy trình và tổ chức chặt chẽ; tài chính vững, mối quan hệ với các bên liên quan tốt. Điểm yếu rõ rệt: Văn hoá có sự đứt gãy thế hệ.

5. Một số (rất ít) doanh nghiệp cỡ lớn của Việt Nam như Vinamilk, TH True Milk, Trung Nguyên... đã áp dụng được quan điểm quản trị marketing toàn diện,

6. Ngoài ra, còn 1 nhóm doanh nghiệp mới nổi, ưu tiên cho quảng cáo và bán hàng, đặc biệt trong nhóm ngành có khả năng KDOL, KD hệ thống, quản trị marketing theo quan điểm tối đa hoá lợi nhuận bằng mọi giá. (Quan điểm này không nằm trong định nghĩa).

Nguồn: Đặng Thanh Vân

← Bài trước Bài sau →