Đâu là lối thoát giảm thiểu chi phí hiệu quả cho doanh nghiệp thời nay

Bạn có thể tiếp cận 100 khách hàng may ra bán được cho vài khách hàng.

Nhưng nếu những khách hàng cũ của bạn giới thiệu cho 100 khách hàng khác. Bạn có cơ hội bán được với số lượng lớn hơn nhiều lần.

Vì sao?

Thứ nhất, khách hàng nào cũng cần một điểm tựa, họ luôn tìm hiểu khi ra quyết định, và điểm tựa quan trọng nhất của họ chính là thông tin người mua trước. Kể cả trong trường hợp không có giới thiệu, hầu hết khách hàng vẫn đi tham khảo thông tin người mua trước đó. Khi khách hàng có kết nối mạnh như thời đại số ngày nay. Hiệu ứng này càng lớn.

Thứ hai, rất thú vị, khách hàng cũ là người biết chính xác nhất ai là khách hàng phù hợp của bạn, người quen của họ mà. Vì vậy, khi bạn tự tiếp cận 100 đối tượng thì phần lớn có thể không đúng đối tượng có nhu cầu hoặc không đúng thời điểm, còn khách hàng cũ giới thiệu thì xác suất rất cao là đúng người có nhu cầu và thời điểm với sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Khách hàng cũ biết về khách hàng mục tiêu của bạn hơn chính bản thân bạn.

Do đó, một trong những cách phát triển khách hàng mới tốt nhất là tập trung vào khách hàng cũ. Đó là một trong những nghĩa của quản trị trải nghiệm khách hàng. Điều này, đặc biệt đúng khi bạn đã có một số lượng khách hàng nhất định.

Nguồn: GR Hội các Sếp KDOL Mê đếm lãi - Nghiện tối ưu

← Bài trước Bài sau →