Case study: Honda: Đi trong mùa hè - Đen ft. Nhạc sĩ Trần Tiến

CÁCH MÀ HONDA ĐÃ VÀ ĐANG CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, VÀ LÀM CÁCH NÀO BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHÚNG!

Marketing thông qua Music Ads là điều không quá xa lạ tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Trong một rừng các video quảng cáo mà khán giả xem nhiều lần vẫn không đọng lại gì trong đầu thì có lẽ sản phẩm kết hợp của Honda và Đen Vâu là điểm sáng lớn duy nhất.

Trong lúc thưởng thức MV Đi Trong Mùa Hè từ anh Đen và bác Trần Tiến, mình đã nhận ra cách Honda triển khai những chiến lược marketing đỉnh cao trong xây dựng bản sắc, nhận diện, và định vị thương hiệu.

"Ai cũng có khát khao trong đời, vượt ngọn thác, hay đi tìm núi xa

Từng ngày nuôi nấng ước mơ tuyệt vời, giờ là lúc vén màn bước ra

Mồ hôi lấp lánh như sao trời, rồi nhỏ xuống biến thành đoá hoa

Một bầu nhiệt huyết đã căng lên rồi, chạy thật nhanh trong tiếng reo ca"

1. Nhận diện thương hiệu - hiểu người Việt, vì người Việt