Các chặng đường tăng trưởng của SME

Có thể chia quá trình tăng trưởng của SME thành 3 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn hữu cơ (1-3 triệu đô)

 • Đây là giai đoạn đầu tiên của SME, khi công ty mới được thành lập và đang trong quá trình tìm kiếm thị trường và sản phẩm phù hợp.
 • Trong giai đoạn này, SME thường có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng do sự mới mẻ của sản phẩm và dịch vụ, cũng như sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên.
 • Tuy nhiên, SME cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu vốn, nhân lực, kinh nghiệm quản lý...

2. Giai đoạn bơm thúc (5-10 triệu đô)

 • Khi SME đạt đến ngưỡng tăng trưởng nhất định, cần phải có thêm nguồn lực để tiếp tục phát triển.
 • Giai đoạn này được gọi là giai đoạn bơm thúc, khi SME huy động vốn từ bên ngoài hoặc thực hiện các chiến lược kinh doanh mới để thúc đẩy tăng trưởng.
 • Một số chiến lược kinh doanh phổ biến trong giai đoạn này bao gồm:
  • Mở rộng thị trường sang các khu vực mới
  • Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới
  • Mua lại các công ty khác
  • Nâng cao năng lực quản lý

3. Giai đoạn trưởng thành (trên 10 triệu đô)

 • SME đã đạt được quy mô nhất định và có vị trí vững chắc trên thị trường.
 • Giai đoạn này, SME tập trung vào việc duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Một số chiến lược kinh doanh phổ biến trong giai đoạn này bao gồm:
  • Cải thiện quy trình hoạt động
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ
  • Xây dựng thương hiệu
  • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của SME, bao gồm:

 • Tâm lãnh đạo: Lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của SME. Lãnh đạo cần có tầm nhìn,chiến lược và khả năng quản lý hiệu quả.
 • Mô hình kinh doanh: Mô hình kinh doanh cần phù hợp với thị trường và sản phẩm/dịch vụ của SME. Mô hình kinh doanh cần có khả năng tạo ra lợi nhuận và duy trì tăng trưởng.
 • Năng lực quản lý: SME cần có đội ngũ quản lý có năng lực và kinh nghiệm. Đội ngũ quản lý cần có khả năng thực hiện chiến lược kinh doanh và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp cần phù hợp với mục tiêu và giá trị của SME. Văn hóa doanh nghiệp cần tạo động lực cho nhân viên và khuyến khích sự sáng tạo.

Kết luận:

Tăng trưởng là một quá trình đầy thử thách nhưng cũng rất bổ ích đối với SME. Để thành công, SME cần có chiến lược rõ ràng, đội ngũ nhân viên tài năng và sự lãnh đạo hiệu quả.

← Bài trước Bài sau →