MS.HẠNH NGUYỄN - Regional Director NextPay

Giới thiệu: 

Ms.Hạnh Nguyễn - Regional Director NextPay

➢ 5 năm làm quản lý đào tạo hệ thống trường ngoại ngữ New York

➢ 7 năm làm Performance Marketing

➢ 3 năm làm FinTech

➢ 1 năm làm về phần Saas


Các khóa học - Webinar giảng dạy:

1. Bán hàng cho B2B

Buổi Webinar với Speaker Mr. Lê Anh Tuấn - cựu sáng lập của Climax Creatolory Agengy, sáng lập & CEO của Firstcom Digital, sáng lập Fractal Software Solution, sáng lập Forza CEO Agency, cựu Giám đốc của A1gihub.com - platform tối ưu quảng cáo & bán hàng cho SMB, sáng lập A1demy.com sẽ giúp anh/chị hiểu đúng về SALE, về khách hàng, chọn sân chơi đúng,.... 

 Bán hàng cho B2B

✔️ Hiểu đúng về SALE và mối quan hệ với Marketing

✔️ Cách tối ưu hóa vòng đời khách hàng nhằm gia tăng lợi nhuận

✔️ 10 bài học Sale B2B đắt ra đúc kết sau 12 năm từ những dự án triệu đô của anh Lê Anh Tuấn

Xem chi tiết: https://a1grow.com/products/ban-hang-cho-b2b


Các hoạt động của A1demy:

Groups Facebook kết nối:

- Tăng Trưởng Thực Chiến: Chia sẻ - Phân tích các case study tăng trưởng trong ngành Ecommerce:

https://www.facebook.com/groups/2428979457183276/

 

- Growth Mastermind: Cộng đồng chủ doanh nghiệp/ nhà quản lý, kết nối với các cơ hội hợp tác; các buổi webinar/ meeting về các chủ đề nóng trong doanh nghiệp và trên thị trường, chia sẻ các case sudy thành công.

https://www.facebook.com/groups/mastergrowth/

 

- Cố vấn khởi nghiệp - A1demy: Giao lưu - giải đáp cùng các Founder, Co-Founder về những vấn đề liên quan đến vận hành startup/ SME; phân tích thị trường, chiến lược kinh doanh

https://www.facebook.com/groups/covankhoinghiep

Bài sau →