MrR.PHÚC NGUYỄN - Marketing Leader at Jio Health

Giới thiệu: 

 Mr. Phúc Nguyễn - Marketing Leader at Jio Health

Là một Well-trained marketer, có nhiều kinh nghiệm về multi-channel advertising campaigns & Media Planning, Setup báo cáo cho doanh nghiệp.


Các khóa học - Webinar giảng dạy:

1. Webinar Setup Báo cáo cho các doanh nghiệp

 Webinar Setup Báo cáo cho các doanh nghiệp

✔️ Chuẩn hóa quy trình Setup Báo cáo cho các doanh nghiệp

✔️ Phân tích các "chiều" cần có của báo cáo 

✔️ Phân tích những điểm ưu điểm, nhược điểm của hệ thống Google Sheet. 

✔️ Những mô hình kinh doanh nào nên dùng loại báo cáo nào.

Xem chi tiết: https://a1grow.com/products/webinar-setup-bao-cao-cho-cac-doanh-nghiep


Các hoạt động của A1demy:

Groups Facebook kết nối:

- Tăng Trưởng Thực Chiến: Chia sẻ - Phân tích các case study tăng trưởng trong ngành Ecommerce:

https://www.facebook.com/groups/2428979457183276/

 

- Growth Mastermind: Cộng đồng chủ doanh nghiệp/ nhà quản lý, kết nối với các cơ hội hợp tác; các buổi webinar/ meeting về các chủ đề nóng trong doanh nghiệp và trên thị trường, chia sẻ các case sudy thành công.

https://www.facebook.com/groups/mastergrowth/

 

- Cố vấn khởi nghiệp - A1demy: Giao lưu - giải đáp cùng các Founder, Co-Founder về những vấn đề liên quan đến vận hành startup/ SME; phân tích thị trường, chiến lược kinh doanh

https://www.facebook.com/groups/covankhoinghiep

← Bài trước Bài sau →